Dorpsgek Ruurd Wiersma

Een paar jaar geleden schreef ik voor mister Motley (magazine voor hedendaagse kunst) een reeks artikelen waarin ik een aantal plekken in Nederland uitlichtte die nauw verweven zijn met de beeldende kunst. Eén van die plekken was het ‘Ruurd Wiersma Hûs’ in Friesland, waar een door schildermanie bezeten melkvaarder zijn neiging om de schoonheid van de provincie om hem heen te kopiëren niet kon bedwingen, en zo zijn hele hebben en houwen volschilderde met natuurlandschappen. Deze week werd het artikel opnieuw gepubliceerd op de website van mister Motley. Lees het artikel hier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s